Hva vil vi med Grønn industri 21?

For klodens klima og norsk økonomi er mye av løsningen grønn industri. Aker Solutions, Kværner, Framtiden i våre hender og fagbevegelsen fra både oljeindustrien og offentlig sektor er alle med i Grønn industri 21. Prosjektet er en utredning om hvordan utslippskutt globalt kan skape grønn industriutvikling nasjonalt, gjennom dialog og samarbeid mellom krefter som ellers polariseres.

Norge har lange tradisjoner innenfor industri. Vi har teknologi som kan bidra til det grønne skiftet innenfor energiproduksjon, maritim transport, karbonfangst, kraftforedling og marin industri.

Utredningen vil se nærmere på hvordan Norge kan bidra til utslippskutt globalt på en måte som utvikler grønne arbeidsplasser nasjonalt. Kan vi forene statens finansielle styrke og næringslivets tekniske kompetanse i en handlekraftig klima- og industripolitikk, som også kan forene miljøbevegelsen og fagbevegelsen?

Vi vil nok fortsatt være uenige om viktige veivalg for oljenasjonen Norge, men at vi må jobbe sammen for å finne nye og bærekraftige løsninger, er vi helt enige om.

Grønn industri 21 har økonomisk støtte fra industriselskapene Kværner og Aker Solutions, fagforeningene Norsk Tjenestemannslag (NTL) og LO-foreningene i Aker ASA.  Manifest Tankesmie er initiativtaker. Les mer om prosjektet her (PDF).

Finansiert av
Kværner
Aker Solutions
LO i Aker ASA
NTL
NITO 

Dugnadskomiteen
Framtiden i våre hender
Atle Tranøy, Fellesforbundet og Aker ASA
Jørgen Randers, professor og klimaveteran
Manifest Tankesmie
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Natur og Ungdom (NU)
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Akademisk partner

Institute for Innovation and Public Purpose
University College London,
under ledelse av professor Mariana Mazzucato

Initiert av
Manifest Tankesmie

Lukk meny