Samarbeidspartnere

Disse er tilknyttet Grønn Industri 21:

Framtiden i våre hender er en av Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjoner, med 38.000 medlemmer. FIVHs mål er global rettferdighet og økologisk balanse. Ledes av Anja Bakken Riise. 

Foto: Framtiden i våre hender

LO-samarbeidet innen Aker ASA ledes av Atle Tranøy, som er konserntillitsvalgt og sitter i forbundsstyret til Fellesforbundet. Representerer om lag 4.500 LO-medlemmer innen Aker-selskapene. 

Foto: Aker 

Jørgen Randers, er professor og tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI, ledet regjeringens lavutslippsutvalg (2005–2006) og har arbeidet med miljøspørsmål siden utgivelsen av boken Limits to Growth i 1972.  

Foto: Akademikerne 

Institute for Innovation and Public Purpose, University College London, ledes av professor Mariana Mazzucato. Mazzucato er blant verdens ledende økonomer på områder som grønn industriutvikling, aktiv industripolitikk, inkluderende og bærekraftig vekst. Hun er omtalt som «verdens skumleste økonom» av The Times og er rådgiver for FN, OECD, EU og flere regjeringer.

Foto: Alex Taffetani 

Manifest Tankesmie påvirker norsk politikk gjennom kunnskapsbasert, folkelig opplysningsarbeid for å fremme deltakelse, demokrati og rettferdighet. Partipolitisk uavhengig og folkefinansiert av rundt 300 klubber, fagforeninger og forbund innen LO og Unio. Ledes av Magnus E. Marsdal.

Foto: John Trygve Tollefsen 

Kværner er et børsnotert selskap med røtter tilbake til 1853 og omlag 2 800 ansatte i sju land. Selskapet leverer krevende løsninger innen både olje og gass, prosessindustri, fornybar energi og grønne løsninger. Ledes av Karl-Petter Løken.

Foto: Kværner 

Aker Solutions er et børsnotert industrikonsern med røtter tilbake til 1841 og 16.000 ansatte i over 20 land. Leverer en rekke systemer, produkter og tjenester innen olje og gass, men har som ambisjon at nær halve omsetningen skal komme fra fornybar energi og lavkarbonløsninger innen 2030. Ledes av Luis Araujo.

Foto: Aker Solutions 

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er det største LO-forbundet for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning, med ca. 50.000 medlemmer. Ledes av Kjersti Barsok.

Foto: NTL 

NITO (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon) er landets største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer. NITO har over 90 000 medlemmer, fordelt på alle sektorer i samfunnet, og ledes av Trond Markussen.

 

Foto: Aurora Hannisdal

Natur og ungdom (NU) er en norsk miljøvernorganisasjon for ungdom som arbeider for lavere klimagassutslipp og bevaring av norsk natur. NU er ungdomsorganisasjonen til Norges Naturvernforbund og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har over 7000 medlemmer fordelt på rundt 70 lokallag, som jobber med lokale miljøsaker. Leder er Therese Hugstmyr Woie (2020).

Foto: Natur og ungdom (CC BY-ND 2.0)

 

Nikkelverkets Arbeiderforening er avdeling 40 i LO-forbundet Industri Energi og ledes av Cay Nordhaug. Nordhaug sitter i forbundsstyret i Industri Energi.

Foto: Cay Nordhaug

 

Lukk meny